Cialis og andre potenspiller

Her kan du lese om muligheter til å kjøpe Cialis. Muligheter til å kjøpe andre potensmedisiner som Viagra og Levitra. Muligheter til å kjøpe reseptfrie potenspiller som Viagerex og VigRX Plus. Du finner også informasjon om hvordan Cialis virker, om bivirkninger, med mer. Informasjon om alle fordelene med reseptfrie potensmidler. Informasjon om daglig Cialis (Cialis Daily), om potenspiller for kvinner, med mer.

 

Topp 3 potenspiller

Cialis er det reseptbelagte potensmiddelet som virker desidert lengste og virketiden er på opp mot 36 timer. Det er omtrent 5 ganger så lenge som Viagra virker og Cialis er på god vei til å bli den mest populære potenspillen. Du kan kjøpe Cialis fra godkjente norske nettapotek, men du må ha resept for å kunne foreta ditt kjøp.

VigRX Plus er det mest populære reseptfrie potensmiddelet og mer enn 100 000 fornøyde menn tar neppe feil. I 15 år har VigRX Plus gitt menn et bedre sexliv og effekten er imponerende. VigRX Plus virker på samme måte som Viagra og Cialis, ved å øke blodstrømmen til penis slik at kraftigere ereksjoner kan oppnås. Økt sexlyst er en annen fordel og det samme er den lave risikoen for bivirkninger. Du kan kjøpe VigRX Plus her

Viagerex kan på mange måter sammenlignes med VigRX Plus og noen av virkestoffene er de samme. Fordelene er også de samme og inkludere for øvrig også økt seksuell utholdenhet, noe du ikke får med Cialis og Viagra. I motsetning til Cialis og VigRX Plus selges Viagerex utelukkende som et abonnement og det betyr langt lavere pris. Viagerex er også et reseptfritt potensmiddel og det nevnte abonnementet er bindingsfritt. Du kan bestille Viagerex her.

 

Er det mulig å kjøpe potenspiller på nett?

Fram til oktober 2015 var det lovlig å kjøpe Cialis og andre reseptbelagte legemidler fra andre EU/EØS-land og så få dette tilsendt i posten. Brittiske nettklinikker tilbydde både resept og legemidler og alt var helt lovlig.

Etter lovendringen i 2015 er det kun godkjente norske nettapotek som gjelder og for å kunne kjøpe reseptbelagte potensmidler fra disse apotekene må du har resept. Resepten får du normalt fra fastlegen og et godkjent nettapotek er Komplett apotek.

Riktignok er det det mulig å kjøpe Cialis og lignende produkter fra diverse nettapotek som holder til i andre land, men dette er ulovlig, noe du kan lese mer om i avsnittet om ulovlige potenspiller. Der kan du også lese om hvorfor det kan være farlig.

 

Kjøp av reseptfrie potenspiller

Reseptfrie potenspiller som de nevnt ovenfor kan du derimot trygt kjøpe på nett, men vær alltid oppmerksom på hva du kjøper. Kjøp for det første kun potenspiller med dokumenterte virkestoffer som selges av en seriøs forhandler, for eksempel de to alternativene nevnt ovenfor.

Kjøp for det andre aldri potenspiller i form av falske kopier av Viagra og Cialis. Kamagra er en velkjent kopi av Viagra som ikke er lovlig i Europa og det finnes flere titalls andre eksempler. Tips om hvordan du avslører falske potensmidler finner du i avsnittet om ulovlige potenspiller.

 

Cialis kalles gjerne for helgepillen

Den lange virketiden på opp mot 36 timer har gitt Cialis tilnavnet helgepillen og her skiller Cialis seg fra konkurrentene Spedra, Viagra og Levitra som har en virketid på 5-7 timer. Cialis muliggjør med andre ord et mer spontant sexliv og dette er strengt tatt kun dette som skiller Cialis fra konkurrentene.

Effekten fra reseptbelagte potenspiller er nemlig helt lik, dersom vi ser bort i fra individuelle forskjeller. Kort forklart virker Cialis og konkurrenter som Viagra ved å legge til rette for økt blodtilstrømning til penis, noe som er avgjørende for at en ereksjon skal kunne oppnås og opprettholdes.

Det er også avgjørende for at kraftigere ereksjoner skal kunne oppnås. Mange av de reseptfrie potenspillene virker for øvrig også ved å øke blodstrømmen til penis og det gjelder blant annet Viagerex og VigRX Plus som du finner i vår topp 3.

Informasjonen ovenfor skulle tilsi at Viagra og Cialis virker like godt, men det er kun i teorien. Som du muligens kjenner til virker potenspiller og for så vidt også mange andre kosttilskudd og legemidler forskjellige fra person til person. Person A kan med andre ord få best effekt av Viagra, mens Cialis virker best for person B.

 

Daglig Cialis for et spontant sexliv

Daglig Cialis (Cialis Daily) er en potenspille som gjerne anbefales til deg som er i et fast forhold og derfor ofte er seksuelt aktiv. Muligheten til et tilnærmet normalt sexliv med spontanitet er en stor fordel med daglig Cialis som også gir mindre risiko for bivirkninger, sammenlignet med vanlig Cialis.

Årsaken til det er at det ved daglig behandling kreves mindre doser og mindre doser av virkestoffet tafalafil betyr naturlig nok mindre risiko for bivirkninger. Daglig Cialis finnes i doser på 2,5 og 5 mg, mens vanlig Cialis kommer i doser på 10 og 20 mg.

 

Bivirkninger og utsatte grupper

Også når det gjelder bivirkninger kan de individuelle forskjellene være store og en person som for eksempel ikke tåler Cialis kan fint bruke Viagra, eller motsatt. Generelt sett anses imidlertid Levitra som den reseptbelagte potenspillen som gir minst risiko for bivirkninger.

Levitra anbefales derfor ofte til menn som er sensitive ovenfor bivirkninger og til utsatte grupper. Legg imidlertid merke til at risikoen for bivirkninger er langt lavere dersom du velger en reseptfri potenspille. Som regel er det da kun allergiske reaksjoner ovenfor virkestoffene (ingrediensene) som kan gi alvorlige bivirkninger.

De vanligste bivirkningene ved bruk av Cialis er i følge felleskatalogen hodepine, ryggsmerter, ømme muskler, smerter i armer og ben, ansiktsrødme, tett nese og fordøyelsesbesvær. 1 til 10 av personer vil oppleve noen av disse bivirkningene og en fullstendig oversikt finnes i pakningsvedleggene.

Der finnes også informasjon om utsatte grupper og der vil si personer som av en eller annen grunn ikke bør benytte Cialis. Den grunnen kan for eksempel være at du har en alvorlig hjertelidelse. Pakningsvedlegget inneholder også viktig informasjon om bruk, om forsiktighetsregler om å kombinere Cialis med andre legemidler, med mer.

Det er viktig at du alltid leser pakningsvedlegget før du benytter Cialis, et annet legemiddel. Også ved bruk av kosttilskudd er det viktig å lese pakningsvedlegg, selv om disse ikke er like godt kvalitetssikret. Nyttig informasjon om legemidler finnes for øvrig også på drugs.com.

 

Ulovlige potenspiller

Ulovlige og/eller falske potenspiller er et stort problem på nettet og en rekke ulovlige nettapotek henvender seg til norske kunder. De tilbyr falske kopier av Viagra og Cialis og de hevdes at disse kan kjøpe lovlig uten resept.

Det er feil, svindel og som regel står kriminelle nettverk bak mye av denne virksomheten. For det første må et legemiddel være godkjent for at det skal være lovlig i Norge. For det andre er det ulovlig å kjøpe reseptbelagte legemidler fra utenlandske nettsteder. For det tredje er virkestoffene i Viagra og Cialis reseptbelagt.

Viagra strong, Kamagra, Cialis soft. Dette er noen få av altfor mange eksempler på ulovlige potenspiller som forsøkes solgt til Norge.. Dersom disse produktene hadde vært lovlige hadde de vært reseptbelagte i Norge. (Kamagra er for øvrig lovlig i noen land, men ikke i EU, Norge eller USA).

Å kjøpe falske potenspiller på nett er ikke bare ulovlig, det kan også være farlig. Mange av disse potenspillene produseres uten noen krav til kvalitetskontroll og mye skremmende har blitt avslørt, blant annet kopier av Viagra som inneholder rottegift.

Å avsløre ulovlige potenspiller er relativt enkelt av følgende grunn. De selges av tvilsomme nettapotek som avslører seg på manglende godkjenning, manglende kontaktinformasjon, manglende tilbud om legekonsultasjon, et elendig språk som tydelig bærer preg av automatisk oversetting, latterlig lave priser, med mer.

Problemet med ulovlige kopier av legemidler er størst når det gjelde potenspiller som Cialis og Viagra, men legg merke til at det selges falske kopier av de fleste legemidler på nettet. Vi understreker ellers at det kun er godkjente norske nettapotek som kan selge legemidler her til lands. Regler om privatimport av legemidler finnes på legemiddelverket.no.

 

Finnes det potenspiller for kvinner?

Selv om studier indikerer at potenspiller som Cialis og Viagra kan gi kvinner et bedre sexliv finnes det i skrivende stund ikke reseptbelagte potenspiller for kvinner. Cialis og Viagra er med andre ord ikke godkjent for kvinner, men det forskes en god del på dette området.

Det finnes derimot noen få reseptfrie potensmidler for kvinner som holder god kvalitet og et godt eksempel i så måte er ArginMax for Women. Dette populære potensmiddel kan også norske kvinner kjøpe og det er helt lovlig. En av fordelene med ArginMax er økt sexlyst og her kan du kjøpe ArginMax for Woman.

 

Reseptfrie potenspiller kan være det beste valget

Den store ulempen med reseptfrie potenspiller er at kvaliteten varierer mye. Kravene til kvalitetskontroll er ikke de samme som legemidler og enkelte reseptfrie produkter er rett og slett ikke verdt pengene.

Flere reseptfrie potenspiller og andre helseprodukter holder imidlertid meget godt kvalitet og kan for mange være det beste alternativet. Et dokumentert reseptfritt potensmiddel kommer nemlig med en rekke fordeler, for eksempel sammenlignet med Cialis.

En fordel er at du slipper å gå til legen for å få resept, mens en annen fordel er at prisen ofte er lavere. De største fordelene med denne typen potenspiller er imidlertid knyttet til effekt og bivirkninger.

Risikoen for bivirkninger er nemlig mye mindre og effekten kan være vel så god. Vel så god fordi reseptfrie potenspiller ofte virker på flere måter. Som Viagra og Cialis sørger disse produktene for kraftigere ereksjoner, men i tillegg gir de ofte økt sexlyst og bedre seksuell prestasjonsevne. God effekt mot for tidlig utløsning er med andre ord også en fordel med slike potenspiller.

Dersom du skal forsøke reseptfrie potenspiller finner du to gode alternativer øverst på denne siden og du bør velge følgende. Velg er produkt som har vært i salg i flere år og som har mange brukere og/eller et produkt som inneholder dokumenterte virkestoffer.

Et eksempel på en ingrediens som finner i noen reseptfrie potenspiller er Muira Puama også kjent som «The Viagra of the Amazon». En annen ingrediens er Maca som er grundig omtalt på truelibido.com og artikkelen finner du ved å klikke her. Omtaler av reseptfrie potenspiller og andre helseprodukter finner du ved å klikk her.

 

Vi presiserer

Informasjon vi har publisert om kjøp av legemidler på nett gjelder når du oppholder deg i Norge. Nordmenn som for eksempel oppholder seg i Sverige kan kjøpe Cialis og andre potensmidler på nett og få dette levert i Sverige. Det fordi Sverige tillater dette, dersom reglene følges. Mer informasjon finne på siden alltompotensmedel.com og det samme gjelder for øvrig for Danmark, Storbritannia og flere andre land.